Programma Tai Ji Quan - Asd Taishan
A.S.D. TaiShan

Scuola YuanYang Men

PROGRAMMA TAIJI QUAN

子 - Zi

I° GRADO - CINTURA BIANCA
 • YUAN YANG TIAO XI GONG
 • MOVIMENTI DI BASE DA FERMO
 • MOVIMENTI DI BASE IN POSIZIONE FISSA
 • PASSEGGIATE DI BASE
 • TAI JI 16 POSIZIONI
Durata: 1 ANNO

 

丑 - Chou

II° GRADO - CINTURA BIANCA I° LIVELLO
 • TAI JI 16 SPADA
 • TUI SHOU MANO SINGOLA - 4 TECNICHE
Durata: 6 MESI

 

寅 - Yin

III° GRADO - CINTURA BIANCA II° LIVELLO
 • TAI JI 16 LATO B
 • TUI SHOU MANO DOPPIA
Durata: 6 MESI

 

卯 - Mao

IV° GRADO - CINTURA BIANCA III° LIVELLO
 • 8 TECNICHE SINGOLE / COPPIE
 • TUI SHOU LIBERO
Durata: 1 ANNO

 

辰 - Chen

V° GRADO - CINTURA ROSSA
 • DAL 1° AL 5° TAN TUI
 • TAI JI 28
Durata: 1 ANNO

 

巳 - Si

VI° GRADO - CINTURA ROSSA I° LIVELLO
 • TAI JI 28 SPADA
 • TAI JI 28 SCIABOLA
 • TAI JI 28 VENTAGLIO
Durata: 6 MESI

 

午- Wu

VII° GRADO - CINTURA ROSSA II° LIVELLO
 • YUAN YANG YUANYANG I LU TAI JI I° E II° LINEA
 • FORMA LUNGA DI TUI SHOU I° PARTE
Durata: 6 MESI

 

未 - Wei

VIII° GRADO - CINTURA ROSSA III° LIVELLO
 • YUAN YANG I LU TAI JI III° E IV°LINEA
 • FORMA LUNGA DI TUI SHOU II° PARTE
Durata: 1 ANNO

 

申 - Shen

IX° GRADO - CINTURA BLU
 • YUAN YANG I LU SPADA
 • YUAN YANG I LU VENTAGLIO
Durata: 1 ANNO

 

酉 - You

X° GRADO - CINTURA BLU I° LIVELLO
 • YUAN YANG I LU LANCIA
 • TAI JI 16 DUI LIAN
Durata: 6 MESI

 

戌 - Xu

XI° GRADO - CINTURA BLU II° LIVELLO
YUAN YANG ER LU TAI JI I° E II° LINEA
Durata: 6 MESI

 

亥 - Hai

XII° GRADO - CINTURA BLU III° LIVELLO
 YUAN YANG ER LU TAI JI III° E IV° LINEA
Durata: 1 ANNO

 

甲 - Jia

CINTURA NERA I° DUAN
 • SCIABOLA TAI JI A COPPIE
 • XING YI WU XING QUAN LAO JIA TAO LU (CINQUE ELEMENTI LAO JIA)
 • XING YI WU XING QUAN LAO JIA DUI LIAN
 • XING YI WU XING QUAN XIN JIA TAO LU (CINQUE ELEMENTI XIN JIA)
 • XING YI WU XING QUAN XIN JIA DUI LIAN
 • BA GUA LAO BA ZHANG
Durata: 2 ANNI

 

乙 - Yi

CINTURA NERA II° DUAN
 • XING YI SHI ER XING TAO LU (12 ANIMALI XING YI)
 • XING YI SHI ER XING DUI LIAN
 • SPADA TAI JI A COPPIE
 • BA GUA 64 PALMI
Durata: 3 ANNI

 

内 - Bing

CINTURA NERA III° DUAN
 • TAI JI BA GUA SAN SHOU
 • BA GUA DUI LIAN
Durata: 4 ANNI

 

丁 - Ding

CINTURA NERA IV° DUAN
 •  YUAN YANG TAIJI DUI LIAN
Durata: 4 ANNI